زمینه فعالیت:

سال تاسیس: 1396

ایده محوری: ساخت دستگاه توالی یاب برای خواندن رشته های DNA با استفاده از روشهای اپتیکی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: geneafarin.com

زیستا ژن آفرین

شرکت زیستا ژن آفرین، با هدف ساخت امکانات و تجهیزات پزشکی در حوزه ژنتیک در قالب یک گروه تخصصی از بهمن سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نموده استاین شرکت دارای پنج بخش مختلف است که عبارتند ازبیوشیمی، اپتیک، مکانیک، الکترونیک، نرم افزار و تحلیل دادهدر بخش بیوشیمی تمرکز اصلی بر ساخت کیت های استخراج DNA وRNA میباشدبخش اپتیک بر روی سیستم‌های آشکارسازی بیولوژیک از جمله میکروسکوپ فلئورسنت، کونفوکال و سیستم scanning خطی تمرکز داردتمرکز بخش‌های مکانیک و الکترونیک بر روی ساخت طراحی و ساخت محصولات شرکت می‌باشدبخش نرم افزار نیز تلاش می‌کند نرم افزاری برای کنترل حرکت در میکروسکوپ‌ها، تحلیل داده، کنترل بخش‌های نرم افزاری بخش الکترونیک را انجام دهد.

خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، مرکز نوآوری سلامت
02166051855