زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: ساخت وزنه های ورزشی نانوکامپوزیت

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

رادیس فیت

رادیس فیت (Radis Fit) با استفاده از تکنولوژی تولید نانوکامپوزیت سیمانی توانسته است کلیه سبد محصولات وزنه های ورزشی شامل صفحات هالتر، دمبل و وزنه های دستگاه های ورزشی را تولید نماید.

خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری
0216600535