زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: ساخت ربات های هوشمند خدماتی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

ذهن های زیبا

استارت‌آپ ما در حوزه رباتیک و به‌خصوص ربات‌های خدماتی می‌باشد که برای اولین بار در ایران، به صورت جدی، در حوزه‌‌ی ربات‌های خدماتی و به‌خصوص ارتقا حوزه‌ی دیجیتال رباتیک با حفظ کیفیت طراحی مکانیک پا به عرصه وجود گذاشته است. اولین کار جدی ما که منجر به بسته شدن قرارداد ساخت 70 عدد ربات شده است، ساخت ربات‌های گارسون می‌باشد. ارزش ایجاد شده در این استارت آپ برخلاف گروه‌های موجود رباتیک، قسمت دیجیتال و برنامه نویسی آن می‌باشد که از سیستم ROS که یک پلتفرم جدید در حوزه رباتیک است استفاده شده است و برخلاف گروه‌های موجود رباتیک که اکثرا دارای متخصصین مکانیک هستند، این گروه با حفظ تمرکز بر قسمت مکانیک، کیفیت مطلوبی را در حوزه دیجیتال ارائه کرده است. این موضوع باعث می‌شود که پلتفرم دیجیتال ایجاد شده، در حوزه‌های مختلف ربات‌های خدماتی دیگر هم با تغییرات مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری
09188857382