زمینه فعالیت: سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

سال تاسیس:

ایده محوری: گسترش فناوری به روز اینترنت اشیا، ارائه راهکار خانه و لوازم خانگی هوشمند

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

تواتک

در تواتک، ما با پیاده‏سازی یک سامانه پیشرفته خانه هوشمند و ساخت و طراحی محصول مرتبط با آن مبتنی بر ایده محاسبات لبه،علاوه بر گسترش کاربردهای خانه‏های هوشمند به کاربردهایی نظیر یادگیری ماشین به شکلی اقتصادی، لوازم خانگی فعلی نظیر فر، توستر، گاز و یخچال را نیز به یک شبکه یکپارچه توزیع شده متصل می‏نماییم و قابلیت کنترل و بررسی وضعیت را برای کاربر به شکلی امن فراهم می‏نماییم.

خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری