زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: تحلیل و توسعه فناوری و کنترل هوشمند سیستم های آب و انرژی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: afra-watergy.com

بهینه‌سازان سیستم‌های آب و انرژی سبز پایش افرا

تهران-طرشت-بلوار تیموری-پلاک 180-پژوهشکده انرژی