زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: سامانه تخصصی تعمیرات و نگهداری تجهیزات صنایع انرژی در بستر اینترنت اشیا

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: akointech.com

آینده‌سازان کاوشگر ویرا

شرکت آینده سازان کاوشگر ویرا ( AKO Intech )در حوزه هوشمندسازی و توسعه بستر های نرم افزاری مبتنی بر نسل چهارم فناوری درصنعت نفت و گاز فعالیت مینماید.

پژوهشکده انرژی شریف