پذیرش دو واحد فناور دیگر در پارک علم و فناوری شریف

سومین جلسه کمیته پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه ۲۳ مهرماه برگزار شد. در این جلسه با اضافه شدن دو واحدفناور دیگر به واحدهای پارک، تعداد شرکت‌های پذیرش شده در بخش پسارشد به ۲۷ واحد رسید. دو شرکت “یافتار پژوهان پیشتاز رایانش” فعال در حوزه محصولات شبکه و هوش مصنوعی و شرکت “توسعه کارآفرینی بهمن” در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، واحدهای فناور مورد تأیید کمیته پذیرش پارک بودند که پس از این با عضویت در پارک از مزایای آن بهره مند خواهند شد.