تلفن 021-66530642

ایمیل techpark@sharif.ir

لینکدین پارک علم و فناوری در لینکدین

phone : 021-66530642

fax : 021-66530545

linkedIn : linkedIn

شرکای راهبردی

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف شبکه‌ای از شرکای راهبردی در اختیار دارد که متشکل از سازمان‌ها و نهادها در حوزه‌های کاری متنوع بوده و این شکبه روزبه‌روز در حال گسترش است. این شبکه با هدف توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت‌ها، شناسایی و بهره‌برداری آنها از فرصت‌های نوآورانه، در اختیار شرکت‌های مستقر در مرکز رشد و پارک علم و فناوری شریف قرار می‌گیرد. پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نقش تسهیلگر و تسریع‌کننده ارتباطات نوآورانه با شبکه شرکای راهبردی را برعهده دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۶۶۵۳۰۵۷۶ داخلی ۱۰۷ آقای مهندس جعفر تماس حاصل نمایید.

دانلود تصویر