وظایف پارک

1- کمک به ارتقاي اخلاق حرفه‌ای و توانمندی‌های تجاری‌سازی و مدیریتی واحدهاي فناور به منظور رقابت در عرصه جهاني

2- نهادسازی و سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهاي فناور به منظور كمك به رشد آن‌ها

3- سازماندهي توانايي‌ها و امکانات موجود براي ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاه­، مراکز علمي و فنّاوري و صنعتي و توانايي­‌هاي واحدهاي فناور

4- كمك در جهت‌دهي مراكز علمي مرتبط با پارك به سوي تحقيق در رشته‌هاي مورد نياز واحدهاي فنّاور

5- ايجاد فضاي مناسب و شایسته براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور

6- ايجاد بستر مناسب جهت حضور و همكاري واحدهاي فنّاور خارجي در پارك براي توسعه فنّاوري شركت­‌هاي بومي

7- کمک به هم‌افزایی واحدهای فناور و توسعه تعاملات فی‌مابین آنها

8- کمک به ايجاد شرکت­‌ها و بنگاه­‌هاي اقتصادي جديد از طريق نهادهای مربوطه

9- برقراری تعامل مناسب با دستگاه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی جهت تامین خدمات شایسته برای واحدهای فناور

10- تسهیل‌گری جهت توسعه بازار ملی و بین‌المللی ایده‌ها، محصولات و خدمات دانش‌بنیان واحدهای فناور

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus