تلفن 021-66530642

ایمیل techpark@sharif.ir

لینکدین پارک علم و فناوری در لینکدین

phone : 021-66530642

fax : 021-66530545

linkedIn : linkedIn

مرکز رشد فناوری های پیشرفته

مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۸۲ با ارائه خدمات حمایتی عمومی و تخصصی (نرم‌افزاری و سخت ‌افزاری) از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای صاحب ایده (هسته‌های فناور) و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های پیشرفته با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری پشتیبانی می‌کند تا برای حضور مستقل و موثر در صحنه توسعه اقتصادی و فناورانه در سطوح ملی و فراملی آماده گردند.
کمک به پوشش ریسک کسب و کارهای دانش‌بنیان، حمایت از تجاری‌سازی‌ دستاوردهای فناورانه واحدها، ارزیابی عملکرد واحدهای فناور در راستای بهبود فعالیت آنها و آموزش و مشاوره‌های عمومی و تخصصی مفاهیم کسب و کار دانش بنیان از اهم اهداف و وظایف این مرکز است.
حرکت در راستای تجاری‌سازی دستاوردها و ایجاد اشتغال توسط واحدهای فناور دو شاخص مهم و کلیدی در ارزیابی آنها محسوب می‌شود و نتایج حاصله از این ارزیابی نشان‌دهنده موفقیت واحدها در تحقق ایده محوری و کسب و کار آنها می‌باشد.

این مرکز در بهمن ۱۳۸۷ موفق به اخذ مجوز قطعى از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى گردید.

اهم اهداف و مأموریت‌ها

  • حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فناورانه
  • کمک به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر دانش و فناوریهاى پیشرفته
  • ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه
  • بستر سازى در راستاى ایجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فناورى‌هاى پیشرفته
  • تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فناوریهاى نوین

مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. برای آشنایی با این مرکز و خدمات آن می‌توانید به وب‌سایت مرکز رشد مراجعه نمایید: