تلفن 021-66530642

ایمیل techpark@sharif.ir

لینکدین پارک علم و فناوری در لینکدین

phone : 021-66530642

fax : 021-66530545

linkedIn : linkedIn

فضای استقرار مجتمع‌های فناوری

شرکت‌های رشدیافته در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در مجتمع‌های فناوری مستقر می‌شوند. جهت آگاهی از شرایط پذیرش و استقرار در مجتمع‌های فناوری اینجا را کلیک کنید. مجتمع‌های فناوری در حال حاضر به شرح زیر هستند:

مجتمع فناوری ۱

جنب ایستگاه مترو شریف، کوچه فاطمی، پلاک ۱

این ساختمان در مالکیت صندوق نوآوری و شکوفایی  است و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت های دانش بنیان متقاضی واجد شرایط قرار می‌گیرد.

*در حال حاضر ظرفیت این ساختمان تکمیل است.

مجتمع فناوری ۲

خیابان شهید قاسمی، پلاک ۳۷

فضاهای موجود در این ساختمان در تملک خود شرکت‌ها است.

مجتمع فناوری شماره ۳

جنب درب غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید صادقی، پلاک ۲۹

این ساختمان در مالکیت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف است و فضاهای موجود در آن به صورت استیجاری در اختیار شرکت های رشدیافته قرار گرفته است.