تلفن 021-66530642

ایمیل techpark@sharif.ir

لینکدین پارک علم و فناوری در لینکدین

phone : 021-66530642

fax : 021-66530545

linkedIn : linkedIn

برنامه پارک علم و فناوری شریف جهت توسعه ناحیه نوآوری شریف

توضیحات «آقای مهندس مصطفی شکیبا، مدیر توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف» در خصوص برنامه‌های پارک برای توسعه ناحیه نوآوری شریف را بشنوید.